۱۳۹۸ جمعه ۲ اسفند
مصادف با:
2020/2/21 میلادی
وضعیت جوی امروز:
بیشینه دما:
کمیته دما:
بیشینه دما فردا:
بیشینه دما فردا:
معرفی واحدهای سازمان و مسئولین معرفی واحدهای سازمان و مسئولین
۱۳۹۴ دوشنبه ۲۱ ارديبهشت - تعداد بازدید: 7443 بار
جدول 1. لیست کلیه مسئولین سازمان اعم از ستادی و ...
ردیف نام سمت تلفن داخلی فاکس
1 حسین اکرمی هنرهای شهری 39-55241437 داخلی 108
2 حیمدرضا میرزایی مبلمان شهری 55241437-39 106 داخلی 108
3 مهدی اکبری   برنامه ریزی و هماهنگی مناطق 55241437-39 123 داخلی 108
4 عباس آلوئی حراست 55241437-39 119 داخلی 108
5 حسن دباغ تبلیغات اصناف 55241437-39 113 داخلی 108
6 عباس اشعریون مدیر اداری - اداره نامگذاری - پیرایش شهری
55241437-39 112 داخلی 108
7 امید شریعتی زاده  طراحی سیما و منظر شهری 55241437-39 106 داخلی 108
8 محمد رضایی نایب روابط عمومی 55241437-39 114 داخلی 108
9 آسیه زعفرانی مدیر مالی 55241437-39 114 داخلی 108
10 مجتبی بابایی امور پیمان و قرار دادها - رسیدگی
55241437-39 120 داخلی 108
11 فائزه امیدواری تبلیغات تجاری و فرهنگی 55241437-39 113 داخلی 108
 12  مجید باقری نژاد
مسئول دفتر  55241437-39 103  داخلی 108
 13  امید فلاح
 کارپرداز  55241437-39
121  داخلی 108
 14  محسن خان فینی انبار و اموال  55241437-39 125 داخلی 108 
برچسب ها:
ارسال به شبکه های اجتماعی:
تصاویر مرتبط
کاشان - میدان قاضی اسدالله - سازمان زیباسازی شهرداری کاشان - تلفن: 03155241437
کلیه حقوق متعلق به سازمان زیباسازی شهرداری کاشان می باشد.